Pomorskie. Będą dodatkowe środki na niwelowanie skutków COVID-19

Opublikowano: 12 lipca 2022 - 18:27 Autor: Medyczne Grono

Specjalistyczny w Kościerzynie otrzyma aż 11 mln zł, a 9 mln. Wszystko w ramach niwelowania skutków COVID-19.

otrzyma 11 mln zł na realizację projektu pt. Dostosowanie infrastruktury i sprzętu do możliwości realizowania wysokojakościowej obsługi pacjentów wymagających rehabilitacji, również w zakresie rehabilitacji powikłań chorobie COVID-19. Projekt zakłada dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatowo-magazynowym na potrzeby Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, dostosowanie i adaptację pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji z zamiejscowym Działem Fizjoterapii w Dzierżążnie oraz wyposażenie obu lokalizacji Szpitala w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny m.in. 8 bieżni rehabilitacyjnych, 4 szt. sprzętu do ćwiczeń metodą NEURAC z osprzętem, 3 szyny ruchu biernego kończyn dolnych, 6 wirówek kończyn, 4 aparaty do elektroterapii i terapii kombinowanej, 8 pakietów stołów rehabilitacyjnych z elektryczną zmianą wysokości, a także 2 aparaty do krioterapii ciekłym azotem, aparat wielofunkcyjny do fizykoterapii i 2 rowery rehabilitacyjne. Projekt będzie realizowany do grudnia 2023 roku.

fot. Fot. Aleksander Olszak/UMWP

Sp. z o.o. otrzyma 9 mln zł na realizację projektu pt. Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i onkologicznego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków zdrowotnych pandemii COVID-19 wśród mieszkańców Pomorza. Inwestycja jest odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19 gdzie odnotowano znaczne zmniejszenie ilości świadczeń onkologicznych oraz przyrost zachorowań. W ramach projektu zostanie zakupiony wysokospecjalistyczny, diagnostyczny sprzęt medyczny na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, tj.: tomograf komputerowy oraz rezonans komputerowy. Dodatkowo przewiduje się zakup endosonografu (EUS) wraz z torem wizyjnym oraz 5 szt. endoskopów wraz z niezbędnym wyposażeniem. Projekt będzie realizowany do grudnia 2022 roku.

projektów odbywa się w ramach Działania 13.2 Ochrona zdrowia – REACT-EU. Łącznie wynosi 20 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj