„Pacjent w badaniach klinicznych” to projekt o charakterze edukacyjnym, skierowany do pacjentów oraz ich rodzin, mający na celu dostarczenie rzetelnej,...

„Dziki Zachód” – to jedno z najdelikatniejszych określeń jakiego używają eksperci w debacie dotyczącej badań genetycznych w naszym...

Połączone posiedzenie trzech komisji sejmowych* debatowało w środę 22 lutego nad tak zwaną ustawą o „sieci szpitali”. Projekt regulacji –...

Po zapoznaniu się  projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca 2011 roku. Miała zmniejszyć  zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej stwarzając możliwość...

Minister Zdrowia wydał zarządzenie, na mocy którego zostanie powołany Zespół do  spraw opracowania projektu założeń, które umożliwią sporządzenie...

Ministerstwo Zdrowia przedłożyło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych...

23 grudnia pojawiła się nowa lista leków refundowanych, z której zniknęły m.in. popularne leki dla osób po przeszczepach. Pacjenci są zaniepokojeni...

Trwa kampania przed wyborami do parlamentu. Jak zawsze przy takiej okazji ujawniają się reformatorzy niekończącej się reformy służby zdrowia. W...

Polityka lekowa realizowana przez ministra zdrowia to nie tylko ustawa refundacyjna. Mając na uwadze zmieniające się potrzeby zdrowotne polskiego społeczeństwa,...