Wojewoda pomorski zawiadamia o podejrzeniu nieuprawnionego obrotu lekami

Opublikowano: 3 lipca 2015 - 16:35 Autor: Medyczne Grono

zawiadomił dziś Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Śródmieście o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jeden z podmiotów leczniczych działający na terenie województwa pomorskiego.

tabletki

W wyniku podjętych w czerwcu br., na polecenie Wojewody, czynności ustalono, że ilości leków zakupionych przez poddany kontroli podmiot są niewspółmierne do prowadzonej działalności. Kontrolerzy jednoznacznie ustalili, że brak jest wzajemnego powiązania pomiędzy rodzajem oraz ilością zakupionych leków z charakterem i skalą działalności podmiotu leczniczego. W ocenie organu kontrolującego mogło dojść do popełnienia przestępstwa polegającego na nieuprawnionym obrocie produktami farmaceutycznymi.

Powodem podjęcia czynności kontrolnych były informacje, które przesłali do Wojewody Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni w Poznaniu oraz w Krakowie. Z korespondencji wynikało, że jeden z zarejestrowanych na Pomorzu podmiotów dokonuje na terenie innych województw dużych zamówień leków. Istniało prawdopodobieństwo, że ilość zamawianych deficytowych medykamentów jest nieadekwatna do świadczonych usług i może być przedmiotem obrotu lekami w ramach tzw. „odwróconego łańcucha”.

Ponieważ podmiot leczniczy, o którym mowa, jest wpisany do – prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego – rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zdecydowano o podjęciu stosownych czynności wyjaśniających. W podjętych działaniach inspektorom Wojewody towarzyszyli konsultanci wojewódzcy. O ustaleniach kontrolerów zawiadomił dziś prokuraturę.

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

4 komentarze do tej pory.

Komentuj