SOPOT: Ruszyło Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym

Opublikowano: 4 lutego 2020 - 15:18 Autor: Medyczne Grono

Od listopada 2019 roku w Sopocie działa w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. To placówka medyczna, która zajmuje się schorzeniami wieku podeszłego: diagnozowaniem i leczeniem osób starszych.

Nierozwiązanym problemem jest stacjonarna opieka nad osobami obłożnie chorymi, które nie kwalifikują się do pobytu w placówce takiej jak hospicjum czy . I są to osoby w bardzo różnym wieku, choć w tej grupie – trzeba to podkreślić, przeważają . Do sopockiego Domu Pomocy Społecznej na ul. Mickiewicza zgłaszają się coraz częściej rodziny chorych sopocian, z opieką nad którymi nie potrafią sobie poradzić. Nierzadko wynika to ze względu na złożoność choroby, komplikacje, ból, który trudno uśmierzyć.

Takie osoby bezwzględnie powinny znaleźć się w specjalistycznej placówce, pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry medycznej. Dobrze, by ta placówka była w niewielkiej odległości od rodzin, przyjaciół i znajomych, bo częste odwiedziny bliskich mają ogromny wpływ na proces rekonwalescencji i utrzymywanie więzi. Obecnie osoby wymagające pobytu w ZOL kierowane są do ośrodków poza Sopotem, nie tylko w Gdańsku czy Gdyni, ale również do Prabut, Nowego Dworu Gdańskiego czy Sztumu.

Z tych potrzeb, oraz w odpowiedzi na postulaty środowisk seniorów, zrodziła się konieczność budowy w Sopocie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który stacjonarnie, całodobowo i profesjonalnie zajmie się przewlekle chorymi sopocianami. Dzięki temu – w oparciu o działające już Dom Pomocy Społecznej i Centrum Opieki Geriatrycznej oraz o planowany ZOL – sopocianie zyskają kompleksowy zespół opieki nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz wszystkimi potrzebującymi specjalistycznej opieki.

Rada Miasta Sopotu podjęła w 2017 roku decyzję o rozpoczęciu prac nad zmianą planu miejscowego, co stworzy możliwość budowy w przyszłości Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. uzyskaniu stosownych uzgodnień m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nastąpi kolejny etap zmiany planu – czyli wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, który pozwoli wybudować ZOL.

Placówka miałaby się mieścić w sąsiedztwie sopockiego Domu Seniora i w przyszłości mogłaby odciążyć , przejmując pensjonariuszy kwalifikujących się do szpitalnego. Planowany obiekt byłby przeznaczony dla 30-60 chorych. Budynek miałby podobną wysokość do DPS – do 15 m i zająłby powierzchnię około 2,5 tys. m².

Po konsultacjach z mieszkańcami, miasto dokonało przebudowy i rewitalizacji okolicznego terenu rekreacyjnego.

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj