Pomorskie szpitale zostaną wyremontowane i doposażone w nowoczesny sprzęt medyczny

Opublikowano: 27 lipca 2017 - 14:45 Autor: Medyczne Grono

Prace modernizacyjno-budowlane, zakup wysokospecjalistycznej aparatury oraz podnoszenie kwalifikacji personelu będą kosztowały prawie 28 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego trzy szpitale otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 22 mln zł.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Projekty dotyczą szpitali w Kościerzynie, Chojnicach i Bytowie. Ich realizacja ma dziś szczególne znaczenie strategiczne w zakresie diagnostyki i chorób cywilizacyjnych. Głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji w dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych m.in. w przypadku zachorowań na nowotwory, poprzez realizację prac modernizacyjno-budowlanych, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, podnoszenie kwalifikacji personelu. Modernizacje budynków znacząco wpłyną na jakość usług, a tym samym poprawią komfort pacjentów. Projekty wpisują się też w cele realizowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która chce do 2025 r. ograniczyć o 25 % liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych przez choroby cywilizacyjne. Chodzi przede wszystkim o nowotwory, cukrzycę oraz przewlekłe choroby dróg oddechowych.

– Szybka diagnoza daje większą możliwość skutecznego leczenia, a tym samym szybszy powrót  pacjenta do zdrowia – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. – Zależy nam na tym, aby usługi oferowane przez jednostki medyczne na terenie województwa były na jak najwyższym poziomie. Dbałość o naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Projekt pn. „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego chorób cywilizacyjnych – etap I”

W ramach projektu, który realizowany będzie do końca września 2020 r., zaplanowano m.in. modernizację i doposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Wydzielony i doposażony zostanie oddział chirurgii onkologicznej, wydzielona będzie sala gastroenterologii w ramach oddziału chorób wewnętrznych. rozbudowana zostanie o pracownię cytostatyków  wraz z jej doposażeniem, doposażony będzie też Zakłada Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Zakład Patomorfologii, oddział ginekologii, rozbudowana będzie poczta pneumatyczna. Zakres zaplanowanych robót obejmie m.in. prace remontowo-budowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, klimatyzację i wentylację, montaż naświetleń oraz prace wykończeniowe. Wyeksploatowany sprzęt oraz braki w dostępie do specjalistycznej aparatury medycznej to jeden z podstawowych problemów kościerskiego Szpitala. Brak dostępu do odpowiedniej, innowacyjnej aparatury powoduje wydłużenie procesu począwszy od postawienia szybkiej i trafnej diagnozy. Projekt jest częścią Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Kościerzyny.

Projekt pn. „Poprawa dostępu do diagnostyki i onkologicznego w Szpitalu w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej”

W ramach projektu szpital planuje rozbudowę kompleksu obiektów o budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt i aparaturę. W Centrum będzie przewodu pokarmowego, gabinet zabiegowy z pracownią biopsji, poradnie specjalistyczne: onkologiczna, chirurgii, gastroenterologiczna, a także oddział chemioterapii z trybem ambulatoryjnym oraz zaplecze sanitarne, rejestracja i sekretariat. Zaplanowano również szkolenie medyczne personelu m.in. w zakresie: komunikacji lekarz-pacjent i pielęgniarka-pacjent, radzenia sobie ze stresem personelu medycznego, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, budowania asertywności w relacjach z pacjentami i współpracownikami oraz praw pacjenta w praktyce zawodowej personelu medycznego. Zakończenie prac planuje się na czerwiec 2019 r.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

Projekt pn. „Wyrównywanie dostępu do usług zdrowotnych poprzez kompleksowość opieki nad pacjentem Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach świadczeń stacjonarnych szpitalnych”

Planowana jest modernizacja bloku operacyjnego oraz oddziału chirurgicznego (w szczególności w zakresie cukrzycy, nowotworów, chorób  układu kostno-stawowego, miażdżycy, choroby układu sercowo-naczyniowego), a także stworzenie komunikacji wewnętrznej umożliwiającej transport pacjentów na blok operacyjny. W tym celu wybudowana zostanie winda, a ciągi komunikacyjne dostosowane zostaną do norm i przepisów przeciwpożarowych. Blok operacyjny i oddział chirurgiczny oraz oddział chorób wewnętrznych zaopatrzone zostaną w specjalistyczny sprzęt oraz aparaturę medyczną, co znacząco wpłynie na jakość oferowanych usług zdrowotnych. Dla kadry organizowane będą szkolenia m.in. z zakresu chirurgii małoinwazyjnej, techniki operacji laparoskopowej, diagnostyki USG. Zakończenie projektu zaplanowano na lipiec 2018 r.

źródło: UMWP

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj