Nowy blok operacyjny i oddziały w Szpitalu św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie

Opublikowano: 26 lipca 2017 - 07:48 Autor: Medyczne Grono

Ponad 83 mln zł – to koszt rozbudowy Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Celem jest poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych dla mieszkańców Pomorza.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt ten otrzymał unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 47 mln zł. Samorząd Województwa Pomorskiego na tę inwestycję przeznaczył blisko 32 mln zł, a spółka Copernicus prawie 5 mln zł.

Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców Pomorza. W szczególności chodzi o leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych i profilaktykę chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Stanowi to odpowiedź na wyzwania związane z chorobami cywilizacyjnymi, które są jednym z problemów zdrowotnych naszego kraju. W ostatnich latach, również w województwie pomorskim, wzrosła zachorowalność na choroby cywilizacyjne, takie jak: nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego.

Dzięki nowej infrastrukturze i nowoczesnemu sprzętowi oraz przeszkolonej, wykwalifikowanej kadrze zwiększy się jakość oferowanych usług medycznych, a tym samym wzrosną szanse na szybki powrót do zdrowia. Inwestycja wpłynie korzystnie na komfort pacjentów, ich rodzin oraz komfort pracy kadry medycznej, co znacznie zwiększy jej efektywność. Łatwy dostęp do usług to możliwość szybkiej diagnozy i skutecznego leczenia.

– Samorząd województwa pomorskiego duży nacisk kładzie na efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi, przeprowadzenie procesu modernizacyjno-inwestycyjnego szpitali i doskonalenie jakości udzielanych świadczeń, a co najważniejsze, zwiększenie satysfakcji pacjenta – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

– Równie ważne jak inwestycje, będą zmiany w podejściu do pacjenta. Będziemy doskonalić sposób komunikacji z pacjentem, a na standardy jakości zwracać szczególną uwagę – dodaje Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie jest trzecim największym szpitalem w Gdańsku i województwie pomorskim. Obecnie funkcjonujący w szpitalu blok operacyjny działa już od 32 lat i nie podlegał większym modernizacjom. Wyposażenie medyczne oddziałów wymaga wymiany na nowy, wysokospecjalistyczny sprzęt najnowszej generacji.

Projekt zakłada rozbudowę szpitala o trzykondygnacyjne skrzydło z blokiem operacyjnym (8 sal) i salą wybudzeń, oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej i oddziałem urologii wraz z wyposażaniem w nowoczesny sprzęt. Zakupione zostaną m.in. kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabiegowe i operacyjne, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C, respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, angiograf sufitowy, diatermie, cieplarki, aparat do krążenia pozaustrojowego, stoły operacyjne mobilne, materace grzewcze. Nowoczesna sala kardiologiczna hybrydowa pozwoli na zastosowanie innowacyjnych i skutecznych metod leczenia. Przebudowany zostanie wewnętrzny układ komunikacyjny, w ramach którego powstaną nowe ciągi pieszych i 75 nowych miejsc parkingowych.

Dla zwiększenia jakości usług i podnoszenia kompetencji medycznych zaplanowano również szkolenia dla kadry medycznej – specjalizacje, studia podyplomowe, a lekarze rezydenci będą mieli możliwość kształcenia się z nowych nieinwazyjnych metod leczenia.

Wszystkie te działania będą miały bezpośrednie przełożenie na wzrost poziomu jakości udzielanych świadczeń. Nowoczesne metody leczenia i nowoczesna aparatura medyczna skrócą czas rekonwalescencji, przyspieszając powrót do zdrowia. Przewiduje się też spadek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i niezdolności do pracy wydawanych z powodu chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego czy kostno-stawowego.

Rozpoczęcie prac planuje się na styczeń 2018 r., natomiast ich zakończenie na grudzień 2019 r.

źródło: UMWP

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj