Kościerzyna. Jest szansa na nową kadrę pielęgniarską

Opublikowano: 21 czerwca 2022 - 09:49 Autor: Medyczne Grono

Właśnie otwarto filię Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie, co umożliwi w przyszłości rozwój zawodowy pielęgniarkom, położnym i ratownikom medycznym. Jednocześnie to rozwiązanie da studentom możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. To realna szansa na pozyskiwanie do pracy nowego personelu medycznego i przełamanie trwającego od lat kadrowego kryzysu w zawodzie pielęgniarskim.

Według danych Izby Pielęgniarek i Położnych, w kraju występuje znaczny deficyt personelu pielęgniarskiego. Najnowsze informacje wskazują, że blisko 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Aktualnie średni wiek to 53, a położnej 51 lat. Według prognoz na 2030 rok średnia wieku pielęgniarki wyniesie już 60 lat. Dodatkowo w Polsce wskaźnik liczby pielęgniarek przypadających na tysiąc mieszkańców jest jednym z najniższych w Europie i wynosi 5,2, podczas gdy średnia unijna to 9,4.

Dane od wielu lat są więc bardzo niepokojące. Wychodzimy jednak naprzeciw tej sytuacji z konkretnym rozwiązaniem. W celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego województwa pomorskiego, Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. nawiązał współpracę z Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie, Starostwem Powiatowym w Kościerzynie oraz Dyrekcją Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, gdzie powstaną także Akademickie Klasy Patronackie. Wspólne działania mają na celu powiększenie zasobów kadry medycznej, jak również będą atrakcyjną możliwością praktycznej edukacji zawodowej w regionie.

Obecnie nowa Filia Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie uzyskała oficjalną akredytację umożliwiającą rozpoczęcie działalności edukacyjnej na kierunku pielęgniarstwo w ramach studiów I i II stopnia. W kolejnym roku planowane jest rozszerzenie działalności uczelni i ubieganie się o pozwolenie na kształcenie ratowników medycznych. Studenci będą odbywali praktyki w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie pod okiem doświadczonej kadry, co w przyszłości – mamy nadzieję – zwiąże ich z naszymi Placówkami już jako wykwalifikowanych specjalistów.

– Brak kadry medycznej jest jednym z głównych problemów w obszarze ochrony zdrowia w ogóle. Na Pomorzu problem ten odczuwamy bardzo dotkliwie, nasze województwo znajduje się na przedostatnim miejscu, gdy chodzi o liczbę dostępnej kadry pielęgniarskiej. Mamy zaledwie około 38,6 pielęgniarek na 10.000 mieszkańców. Gorzej jest tylko w Wielkopolsce, gdzie przypadają około 34 na 10.000 mieszkańców.

Jako społeczeństwo żyjemy coraz dłużej, co oczywiście cieszy, ale wraz z wydłużaniem się naszego życia pojawiają się dodatkowe wyzwania zdrowotne i zwiększa się zapotrzebowanie na kadrę pielęgniarską. A tymczasem starzeje się też kadra medyczna.

W związku z tym, jeżeli problem z deficytem kadr medycznych, w tym pielęgniarskich, nie zostanie niezwłocznie rozwiązany, to za kilka, kilkanaście lat, z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy się mierzyć z sytuacją, gdy nasze bezpieczeństwo zdrowotne będzie zagrożone. Stąd bardzo popieramy inicjatywy nakierowane na poszerzenie kształcenia kadr medycznych i nasze marszałkowskie podmioty lecznicze współdziałają z kilkoma uczelniami wyższymi w celu zapewniania jak najwyżej jakości kształcenia.

Z Powiślańską Szkołą Wyższą współpracuje, obok Szpitala w Kościerzynie, także między innymi Copernicus. Mamy zbieżny cel główny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym pacjentom, zapewnienie stabilności udzielania pomocy medycznej przez pomorskie podmioty lecznicze.

Widzimy, że w naszym województwie zainteresowanie studiowaniem pielęgniarstwa jest znaczne. To bardzo dobry prognostyk. Uważam, że jest duża szansa, że tak samo będzie w kościerskiej filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Na pewno będziemy szeroko promować fakt powstania możliwości kształcenia się w tym zakresie w kolejnym miejscu na Pomorzu – powiedziała Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

– Stale szukam skutecznych rozwiązań w zakresie pozyskiwania nowej kadry i to naprawdę się udaje. Jednym z takich rozwiązań jest nawiązanie współpracy z Powiślańską Szkołą Wyższą i ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie. W efekcie, w dawnym liceum medycznym powstaje filia szkoły, gdzie kształcone będą przyszłe pielęgniarki – w ten sposób będzie nam znacznie łatwiej pozyskiwać je później do pracy. A problem brakującej liczby pielęgniarek jest bardzo poważny i dotyczy większości szpitali, także w Trójmieście. Filia rusza już w tym roku, a do dyspozycji studentów będą trzy pracownie umiejętności pielęgniarskich.

Budując markę dobrego i przyjaznego pacjentom szpitala – a to robię – staram się jednocześnie pokazać, że warto tu pracować, że warunki pracy są u nas bardzo dobre, atmosfera przyjazna i że po prostu w Kościerzynie to pozytywne miejsce. Bardzo zależy mi na pozyskaniu do pracy młodych ludzi, którzy wchodzą do zawodu – to oni są przyszłością – powiedziała Marzena Mrozek, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o.

– To jest bardzo dobry przykład współpracy i partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu kluczową rolę odgrywa Powiślańska Wyższa, Specjalistyczny w Kościerzynie oraz Powiat Kościerski jako samorząd. W listopadzie 2020 roku rozpoczęliśmy rozmowy, aby móc stworzyć platformę kształcącą w kierunku pielęgniarstwa. Szpital w Kościerzynie jest największym pracodawcą w mieście i drugim co do wielkości w powiecie kościerskim. Potrzeby są ogromne, co powoduje, że po zdobyciu zawodu jest gwarancja uzyskania pracy – powiedziała Alicja Żurawska, Starosta Powiatu Kościerskiego.

Powiślańska Wyższa
Jedna z najstarszych uczelni w województwie pomorskim, która sukcesywnie poszerza swoją działalność zarówno w przestrzeni dydaktyczno-badawczej, jak i geograficznej. PSW z siedzibą główną w Kwidzynie powstała w 1999 roku, obecnie uczelnia posiada dwa wydziały: Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych, na których umożliwia naukę zarówno na studiach I i II stopnia na kierunkach, takich jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, ekonomia, położnictwo, dietetyka, kosmetologia. Uczelnia w swej ofercie posiada także szereg studiów podyplomowych, w tym również MBA oraz umożliwia naukę w oparciu o program Double Diploma.

Uczelnia, angażując się społecznie, dbając o aktywność w lokalnej społeczności, planuje wiele różnorodnych działań, polecając się do współpracy w zakresie współdziałania w wydarzeniach, piknikach edukacyjnych i już teraz zaprasza na wykłady otwarte.

Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. to dwa podmioty – szpital w Kościerzynie oraz placówka zamiejscowa w Dzierżążnie. Pełnią one istotną rolę w ochronie zdrowia w południowo-zachodnim regionie województwa pomorskiego. W ciągu roku w placówce w Kościerzynie z wiedzy i doświadczenia lekarzy i personelu medycznego korzysta prawie 120 tysięcy pacjentów. Łącznie podmiot leczniczy dysponuje blisko 650 łóżkami.

Zadaniem i głównym celem kościerskiego szpitala jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, realizując założenia misji szpitala „By zawsze służyć pomocą”. Nasi lekarze, oraz pozostali pracownicy medyczni wraz z personelem pomocniczym, zapewnią najwyższy standard leczenia i pobytu w placówce. Dzieląc się swoim doświadczeniem umożliwiają rozwijanie cech i umiejętności szczególnie pożądanych wśród praktykantów, stażystów oraz młodej kadry rozpoczynającej karierę zawodową w obszarze ochrony zdrowia.

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

1 Komentarz do tej pory.

  1. Mariusz 22 czerwca 2022 o 08:24 - Odpowiedz

    Oby tylko tych pielęgniarek faktycznie przybyło. Obawiam się jednak, że po zakończeniu kursów natychmiast wyjadą do Skandynawii, gdzie zarobki są 10x większe.

Komentuj