Uproszczenie prawa w ochronie zdrowia – komentarz BCC

Opublikowano: 27 stycznia 2016 - 11:40 Autor: Zenon Wasilewski

Minister zdrowia powołał zespół do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji w zakresie wykonywania działalności leczniczej.

Zespół dokonana analizy przepisów prawnych i stosowanej praktyki w zakresie wykonywania działalności leczniczej oraz najpóźniej do 31 marca 2016 r. opracuje raport dotyczący możliwości uproszczenia regulacji wykonywania działalności leczniczej.

Zenon_Wasilewski

Zenon Wasilewski – ekspert ds. prawa medycznego.

Decyzję tę przyjmujemy bardzo pozytywnie. Jest to dobry krok na rzecz poprawy jakości prawa medycznego i dobrej legislacji. W opiniach i stanowiskach BCC, dotyczących regulacji prawnych w obszarze ochrony zdrowia, w tym wykonywania działalności leczniczej, wielokrotnie wskazywaliśmy na „nadprodukcję” aktów prawnych (inflacja legislacyjna). Jej skutkiem jest tworzenie nadmiernej liczby przepisów, obarczonych zbytnią szczegółowością i niewspółmiernych w swej treści do rzeczywistych potrzeb w wykonywaniu działalności leczniczej, a w konsekwencji – utrudniony proces pacjenta. Podkreślaliśmy również potrzebę prowadzenia monitoringu (z udziałem strony społecznej) na każdym etapie prac legislacyjnych nad ustawą czy rozporządzeniem, a także przy ich wdrażaniu i stosowaniu.

Zwracamy uwagę, że biurokratyczne wymogi stawiane lekarzom, przychodniom, szpitalom czy praktykom lekarskim są zawarte nie tylko w ustawach i rozporządzeniach, ale także zarządzeniach wydawanych przez NFZ. Mają one znacznie szerszy wymiar. Stanowią jedną z przyczyn masowych wyjazdów z kraju młodych lekarzy i pielęgniarek. W tym zakresie, także konieczne są zmiany dotychczasowych regulacji, programy ułatwiające dostęp do specjalizacji, poprawa ścieżki awansu zawodowego młodego lekarza, przestrzeganie praw pracowniczych, itp. Na to wszystko są potrzebne nie tylko pieniądze w budżecie, ale także decyzje polityczne dotyczące finansowania kształcenia lekarzy. Dobrze,  że resort zdrowia zapowiada także zmiany w tym zakresie.

O autorze

ekspert BCC ds. prawa medycznego.

Komentuj