Naukowcy z Gdańska – w programie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Opublikowano: 20 września 2016 - 12:05 Autor: Medyczne Grono

nad szczepionką przeciw wirusowi Zika oraz najgroźniejszej chorobie drobiu prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim zostaną dofinansowane z grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwoje naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: dr i uzyskało wsparcie finansowe dla swoich badań w ramach programu LIDER NCBiR.

szczepienie

Dr otrzymała w wysokości 1 195 500,00 zł na projekt „Szczepionka przeciwko wirusowi Zika – innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych”.

otrzymał w wysokości 1 200 000,00 zł na projekt „Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu”.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, otrzyma 35 projektów, których łączna kwota  dofinansowania wynosi 39 689 595,45 zł.

Dr zajęła pierwsze miejsce zdobywając 98 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

 

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj