Ostra chirurgia i urologia w sopockim pogotowiu

Opublikowano: 10 października 2018 - 10:31 Autor: Medyczne Grono

Gmina Miasta Sopotu na podstawie Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych art. 9a i art. 9b. zakupiła w SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie świadczenia z zakresu urologii i doraźnej, ostrej chirurgii. Decyzję o tym podjęli Radni Miasta Sopotu podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 18 września.

będzie czynne w dni powszednie od godz. 19.00 do 23.30 i w dni wolne od pracy od 9.00 do 21.00. Pacjenci będą przyjmowani bez uprzedniej rejestracji. W chwili zgłoszenia w ambulatorium będą udzielane porady tylko w stanach ostrych (np. złamania, świeże rany, świeże urazy, oparzenia itp.)W ambulatorium nie będzie prowadziło leczenia chirurgicznego przewlekłego. Podczas pracy lekarza chirurga będzie czynny RTG i do pomocy pielęgniarka chirurgiczna.

będzie przyjmować pacjentów z terenu miasta Sopotu 2 razy w tygodniu po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem 58 555 81 13. Poradnia będzie udzielać pełen zakres świadczeń.

Poradnia urologiczna i ambulatorium chirurgiczne będą pracowały od 01-10-2018 do 31-12-2018.

Ambulatorium chirurgiczne będzie dostępne dla wszystkich potrzebujących pomocy.

Porady z zakresu urologii nie zostały zakontraktowane przez POW już od 5 lat. Według pacjentów poradnia urologiczna w nie spełnia oczekiwań.

w NZOZ SOPMED działa tylko w ciągu dnia i często nie przyjmuje przypadków ostrych. Każdy taki przypadek musi więc trafić do .

„Liczymy na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia powróci do finansowania poradni w Sopocie, bo jak życie pokazuje są one bardzo potrzebne. Póki tak się nie stanie obowiązki państwa z zakresie finansowania przejmuje miasto. Ostre urazy wymagają szybkiego działania, bo towarzyszący temu ból bywa często ciężki do zniesienia. Mam nadzieję, że choć trochę ulżymy mieszkańcom i sprawimy, że ich poczucie bezpieczeństwa jeszcze bardziej wzrośnie” – tłumaczy Jacek Karnowski prezydent Sopotu.

  • Koszt poradni urologicznej to: 50.000 zł / 3 miesiące
  • Koszt ambulatorium chirurgicznego to: 171.200 zł / 3 miesiące

źródło: UM

O autorze
Medyczne Grono

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj