Klasa Ratownictwa Medycznego z patronatem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Opublikowano: 30 marca 2017 - 07:04 Autor: Medyczne Grono

W IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. W jego ramach została  powołana do życia klasa o profilu „”, skierowana do młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami ratowniczymi.

Klasa rozpocznie działalność we wrześniu  2017 r. Podpisanie porozumienia z Gdańskim  Uniwersytetem Medycznym w obecności samego rektora prof. dr hab. Marcina Gruchały, jest ważnym momentem dla szkoły. W  ramach współpracy uczniowie  będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, na zajęciach realizowanych przez wykładowców uczelni i na terenie uczelni.

Uczniowie będą także mieli szansę wzięcia udziału w zajęciach dydaktycznych, konferencjach, seminariach, sympozjach, festiwalach nauki oraz będą mieli możliwość współpracy ze studenckimi medycznymi kołami naukowymi.

Dzięki współpracy z prorektorem  ds. studenckich GUM dr hab.  Tomaszem Smiataczem oraz dziekanem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Nauki z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej  i Tropikalnej w Gdańsku prof. dr hab. med. Andrzejem  Basińskim   został przygotowany program edukacyjny  z zakresu ratownictwa medycznego  na cały okres kształcenia w liceum.  Obejmuje on wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego oraz nauk medycznych, wiedzę z zakresu regulacji prawnych oraz norm etycznych zawodu ratownika medycznego.

prof. dr hab. , stwierdził, że nawiązana współpraca  jest niezwykle ważna , gdyż pozwala młodym ludziom na pozyskanie  umiejętności ratowania życia ludzkiego.

Pozyskanie  podstawowej wiedzy  o ratownictwie medycznym przygotuje uczniów liceum  do kontynuowania  nauki na studiach uniwersyteckich nie tylko o kierunku Ratownictwo Medyczne  lecz innych pokrewnych kierunkach studiów medycznych.

 W uroczystości wzięli udział:

  1. Grzegorz Kruger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta  Gdańska,
  2. dr hab. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  3. dr hab. – Prorektor Studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ,
  4. dr hab. med. – Dziekan Wydziału  Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Kliniki  Ratownictwa Medycznego
  5. dr –  Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego z Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  6. dr – Kierownik Kierunku Ratownictwo Medyczne.
O autorze
Medyczne Grono

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj