Zenon Wasilewski
Zenon Wasilewski

ekspert BCC ds. prawa medycznego.

Z zaniepokojeniem przyjmujemy informacje dotyczące zamiaru wprowadzenia zakazu reklamy leków bez recepty i suplementów diety. W naszej ocenie są to...

Mija rok sprawowania przez Konstantego Radziwiłła stanowiska ministra zdrowia. W tym czasie zostało podjętych szereg działań w obszarze ochrony zdrowia....

Business Centre Club nie kwestionuje przedstawionej idei tworzenia sieci szpitali. Zwracamy jedynie uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów gwarantujących...

Po zapoznaniu się  projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

Reklama leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych jest przedmiotem wzmożonej debaty publicznej. Problem reklamy...

Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca 2011 roku. Miała zmniejszyć  zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej stwarzając możliwość...

W związku z toczącym się postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym związanym ze skargą konstytucyjną przedsiębiorcy prowadzącego aptekę,...

Minister Zdrowia wydał zarządzenie, na mocy którego zostanie powołany Zespół do  spraw opracowania projektu założeń, które umożliwią sporządzenie...

Ministerstwo Zdrowia przedłożyło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych...

Minister zdrowia powołał zespół do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji w zakresie wykonywania działalności leczniczej. Zespół...