Termomodernizacja szpitala w Kościerzynie

Opublikowano: 2 grudnia 2022 - 16:47 Autor: Medyczne Grono

Dobiegła końca jedna z najważniejszych inwestycji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. Kompleks szpitalnych budynków został poddany termomodernizacji, co w istotny sposób wpłynie na poprawę warunków pacjentów oraz komfortu pracy personelu, a także przyczyni się do ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Łączna wartość projektu to ponad 14,5 mln zł.

W budynkach zostały wykonane prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian, stropodachów oraz wymianie wszystkich okien i drzwi. Dodatkowo zamontowana została instalacja składająca się z paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kWp, z których wytworzona energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne szpitala. Dzięki temu nastąpi poprawa efektywności energetycznej szpitalnych budynków, a wykorzystanie energii odnawialnej przyniesie korzyści nie tylko w aspekcie ekonomiczny ale również środowiskowym i społecznym.

Przeprowadzone prace wpłynęły na poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa budynków – tu szczególnie istotna była wymiana instalacji odgromowej. szpitala przyczyni się do poprawy warunków pacjentów oraz polepszy jakość pracy personelu medycznego. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym możliwe stanie się utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz mikroklimatu w pomieszczeniach. Inwestycja przyniosła również korzyść wizerunkową – odnowiona zewnętrzna część szpitala zyskała nowe oblicze, ciesząc wszystkich swoją wizualną estetyką. zyskał nowoczesny charakter, a zastosowane przyjazne środowisku technologie, dodatkowo wpłynął na poprawę warunków życia okolicznych mieszkańców.

– Wyrażamy wielki zadowolenie, że pani prezes udało się zrealizować w deklarowanym terminie te trzy bardzo ważne zadania inwestycyjne – powiedział Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. – W ramach termomodernizacji udało się w sposób znaczący zmienić oblicze tego szpitala, co podkreślają także pracownicy. Nie tylko w sferze estetycznej, ale w tym wypadku termicznej. Wpisujemy się w ten sposób w politykę kreowaną przez UE odnośnie redukcji emisji co2 i spalin, co ma duże znaczenie.

– Celem nadrzędnym tej inwestycji jest oczywiście poprawa komfortu pobytu i pacjentów w Szpitalu, ale też poprawa warunków pracy personelu. Przy okazji zyskał nowe oblicze wizualne – mówi Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. – Dzięki tej inwestycji możliwe jest ograniczenie kosztów zużycia energii. W obliczu kryzysu energetycznego oraz zmian klimatu działania takie jak są absolutną koniecznością. Jako Samorząd Województwa Pomorskiego już od kilku lat realizujemy, z wykorzystaniem środków unijnych, którymi zarządzamy, wielki projekt termomodernizacji różnych obiektów użyteczności publicznej należących do naszego Samorządu.

budynków szpitalnych to jedna z największych i najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie – mówi Alicja Żurawska, Starosta Kościerski. – Realizacja projektu to przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej budynków i wykorzystanie energii odnawialnej. Ważną korzyścią, szczególnie w aspekcie ochrony środowiska i ekonomicznym, będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, a redukcja kosztów ogrzewania pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania Szpitala oraz zwiększenie oszczędności energii w budynku. Ale bez wątpienia jedną z najważniejszych korzyści jest poprawa komfortu pacjentów i pracy personelu medycznego, co z kolei prowadzi do nadrzędnego celu, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i świadczeń specjalistycznych naszym mieszkańcom na najwyższym poziomie.

Wartość projektu: 14.531.014,75 zł
Dofinansowanie UE: 11.523.323,27 zł
Wkład Samorządu Województwa Pomorskiego: 1.488.454,00 zł
Wkład Budżetu Państwa:  889.446,86 zł

Wkład własny szpitala:  629.790,62 zł

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

5 komentarzy do tej pory.

Komentuj