Jest nowy lek przeciw COVID-19

Opublikowano: 30 marca 2022 - 06:54 Autor: Medyczne Grono

EMA zarejestrowała nowy lek przeciw COVID-19. Evusheld – kombinacja przeciwciał o przedłużonym działaniu, zarejestrowany w UE dla profilaktyki przedekspozycyjnej (zapobiegania) COVID-19. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie UE zostało oparte na badaniu III fazy PROVENT wykazującym znaczne zmniejszenie ryzyka rozwoju objawowego COVID-19, z ochroną trwającą co najmniej sześć miesięcy.

Evusheld (tixagevimab w skojarzeniu z cilgavimab), połączenie przeciwciał o długotrwałym działaniu, został zalecony do dopuszczenia do obrotu w profilaktyce przedekspozycyjnej (zapobieganiu) w szerokiej populacji osób dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej o masie ciała co najmniej 40 kg.

Komitet ds. Produktów Leczniczych (CHMP) oparł swoją pozytywną opinię na przeglądzie danych z produktu Evusheld, w tym wynikach profilaktycznego III fazy PROVENT, które wykazało:

  • 77% zmniejszenie ryzyka rozwoju objawowego w porównaniu z placebo w analizie pierwotnej
  • 83% zmniejszenie ryzyka rozwoju objawowego w porównaniu z placebo w analizie mediany po sześciu miesiącach, przy ochronie przed wirusem utrzymywanej przez co najmniej sześć miesięcy
  • był ogólnie dobrze tolerowany w badaniu

stanowi jedno z narzędzi walki z globalną pandemią COVID-19, chroniąc najbardziej wrażliwych pacjentów definiowanych jako populacje mające zwiększone ryzyko niewystarczającej odpowiedzi na aktywne szczepienie (przewidywana słaba odpowiedź na szczepionki lub nietolerancja szczepionki) lub mające zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-21.

Dodatkowe Informacje dot. preparatu

jest dopuszczony do użytku w trybie Emergency use Authorisation w profilaktyce przedekspozycyjnej w Stanach Zjednoczonych i sześciu krajach w Europie. Evusheld otrzymał również warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od Agencji Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) w Wielkiej Brytanii w profilaktyce przedekspozycyjnej COVID-19.

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj