Doktor Jacek Gwoździewicz – o ćwiczeniach ratowniczych

Opublikowano: 24 września 2014 - 11:32 Autor: Medyczne Grono

Wybuch, pożar, ewakuacja pacjentów – to główne elementy scenariusza ćwiczeń ratowniczych, które odbyły się w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku. W jakim celu organizowane są tego typu ćwiczenia? Rozmawiamy z doktorem nauk medycznych, Jackiem Gwoździewiczem, kierownikiem szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Doktor Jacek Gwoździewicz - o ćwiczeniach ratowniczych

Dr n. med. – kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Copernicus w Gdańsku

 

W jakim celu odbywają się tego typu ćwiczenia?
– Celem odbywających się corocznie ćwiczeń jest sprawna koordynacja działań służb ratowniczych i komunikacji między nimi oraz wdrażanie i doskonalenie procedur przygotowanych na wypadek zagrożeń.

Jakie są korzyści dla lekarzy, personelu i administracji szpitala, płynące z takich ćwiczeń?
– Personel szpitalny ma możliwość przećwiczenia umiejętności prawidłowego reagowania i postępowania w przypadku pożaru – m.in. korzystania z dróg ewakuacyjnych oraz gromadzenia się w bezpiecznych i wyznaczonych do tego miejscach. Ćwiczenia pozwalają także na sprawdzenie działania systemów i urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w szpitalu.

Tegoroczne ćwiczenia były także sprawdzianem dla administracji szpitala, której zadaniem było m.in. powołanie Sztabu Kryzysowego, uruchomienie systemu alarmowego oraz koordynacja transportu pacjentów.

Co było najważniejszym elementem tych ćwiczeń?
– Jednym z ważnych zadań tych ćwiczeń było przygotowanie zespołu do zdarzeń masowych, które mogą się zdarzyć w każdym czasie i o każdej godzinie. Nasz jest wyposażony w bardzo sprawny, komputerowo działający , powiadamiający w ciągu kilku minut cały personel, który jest zobowiązany przybyć. A zatem celem było również sprawdzenie, kto odbierze telefon, w jakim czasie to nastąpi i kto się zgłosi. To jest bardzo ważne, bo w sytuacji, gdy nie możemy zadziałać siłami własnymi, czyli siłami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, musimy prosić kolegów z innych oddziałów, pielęgniarki, ratowników i innych.

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj