Sympozjum i dyskusja na temat ochrony zdrowia w Polsce

Opublikowano: 24 stycznia 2019 - 15:03 Autor: Medyczne Grono

Zapraszamy na spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim na temat wyzwań w zakresie ochrony zdrowia. Wydarzenie będzie miało charakter naukowego, pomyślanego jako platforma wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, twórcami rozwiązań prawno-gospodarczych i praktykami zajmującymi się ochroną zdrowia. Obrady będą miały charakter dyskusji moderowanej z udziałem przedstawicieli różnych środowisk.

Tytuł –  naukowe „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia”

Czas – 25 stycznia 2019 roku w godz. 10.00-17.00, otwarcie o godz. 10.00

Miejsce – Aula C 9, Wydział Zarządzania UG, ul. Piaskowa 9, 81‐864

Organizator – Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Sekcją Programowania Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego sympozjum – prof. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański.

W udział wezmą zarówno naukowcy zajmujący się zagadnieniami instytucjonalnymi ochrony zdrowia, jak i praktycy – przedstawiciele władz największych pomorskich szpitali, władze pomorskiego NFZ, przedstawiciele samorządów oraz urzędu marszałkowskiego, pomorscy parlamentarzyści, a także rektorzy pomorskich uczelni.Udział w sympozjum zapowiedziało niemal 60 osób.

Wśród omawianych zagadnień znajdują się m.in. finansowanie służby zdrowia i efektywne wykorzystywanie środków, zarządzanie jednostkami służby zdrowia, rozwiązywania problemów w opiece zdrowotnej, zastosowanie skutecznych modeli prawnych, a także współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym i praktykami (wykorzystywanie badań do zarządzania służbą zdrowia)

Celem jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej aktualnych problemów w obszarze opieki zdrowotnej poprzez prezentację wyników badań naukowych, poglądów i doświadczeń, a także podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji nad tymi zagadnieniami z udziałem różnych środowisk zajmujących się ochroną zdrowia.

Ramowy program oraz zaproszenie od organizatorów: PROGRAM

źródło:

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj