Jak usprawnić funkcjonowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych?

Opublikowano: 31 października 2019 - 06:46 Autor: Medyczne Grono

Oddziały ratunkowe stanowią jeden z fundamentów systemu ochrony zdrowia w Polsce, wypełniając istotną funkcję przy ramach systemu ratownictwa medycznego, rozpoczynając jednocześnie proces diagnostyki i szpitalnego oraz stanowiąc otwarty dla wszystkich pacjentów punkt udzielający pomocy w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Zasoby, którymi dysponują oddziały ratunkowe oraz ich liczba zostały określone na potrzeby pacjentów wymagających pilnej i zaawansowanej interwencji medycznej. Obecnie jednak coraz większe obciążenie pracą wynika zarówno z procesów demograficznych, jak i coraz gorzej funkcjonującego publicznego systemu opieki zdrowotnej, poczynając od podstawowej opieki zdrowotnej, przez dostęp do diagnostyki i w warunkach ambulatoryjnych, szpitalnych, a nawet rehabilitacji i opieki długoterminowej. W efekcie, za przeciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć w szpitalach odpowiada brak wystarczająco dobrze zorganizowanych i finansowanych świadczeń ambulatoryjnych, które mogłyby zaspokoić zdecydowaną większość potrzeb i ograniczyć konieczność szukania pomocy w SOR. Problemy te wynikają przede wszystkim z niedostatków w zakresie kadr medycznych oraz finansowania, które – w relacji do rozwoju gospodarki – pozostają na tym samym lub nawet niższym poziomie.

W rezultacie problemy szpitalnych oddziałów ratunkowych jak w soczewce odzwierciedlają bezprecedensowy kryzys publicznej opieki zdrowotnej w naszym kraju: godziny oczekiwania na konsultacje, przeprowadzenie badań czy przyjęcie na oddział, przeciążeni obowiązkami i stresem pracownicy, wskazywani opinii publicznej jako winni całej sytuacji. Jest to, oprócz trudnych warunków wykonywania codziennych zadań, jedna z przyczyn, dla której coraz liczniej szukają oni alternatywnych miejsc pracy. Powyższy obraz uzupełnia zamknięcie w ciągu 20 ostatnich miesięcy w całym kraju ponad 350 i zawieszenie działania kolejnych 300 oddziałów szpitalnych, w tym również SOR-ów.

Uzyskanie poprawy funkcjonowania ratowniczej funkcji szpitali wymaga pilnych, zdecydowanych oraz skoordynowanych działań. Apelujemy do rządu Rzeczpospolitej Polski o:

  1. Pilne zwiększenie nakładów na funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia zgodnie z duchem i literą przyjętej przez Sejm ustawy z dnia 24 listopada 2018 roku nowelizującej Ustawę o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych i przeznaczenie dodatkowych środków w pierwszej kolejności na poprawę bezpieczeństwa pacjentów.
  2. Odciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych zakresie i nadzoru nad bardzo liczną a w przypadku większości oddziałów przeważającą grupą pacjentów, którzy powinni uzyskać pomoc w innych miejscach systemu opieki zdrowotnej.
  3. Podniesienie wyceny świadczeń pozwalających na sfinansowanie rzeczywistych kosztów zarówno samych SOR, jak i tych oddziałów szpitalnych, które są zamykane z powodów ekonomicznych i braków kadrowych. Decyzje w powyższym zakresie powinny być oparte nie tylko o dane historyczne, ale także realne potrzeby kliniczne pacjentów leczonych zarówno na oddziałach ratunkowych jak i w innych oddziałach szpitalnych.
  4. Zwiększenie kompetencji i zasobów POZ oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, aby mogły realnie poprawić jakość i efektywność opieki nad pacjentami z drobniejszymi lub mniej pilnymi problemami zdrowotnymi.
  5. Przeorganizowanie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w kierunku zintegrowanych centrów diagnostyczno-leczniczych, gdzie pacjent mógłby znaleźć kompleksową pomoc w przypadku pilnych, jednak nie zagrażających życiu, problemach zdrowotnych.

Uczestnicy konferencji „Na ratunek oddziałom ratunkowym” zorganizowanej przez

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

1 Komentarz do tej pory.

  1. Karol 31 października 2019 o 06:51 - Odpowiedz

    Miałki i ogólnikowe slogany. Nic konkretnego, powtarzanie tego co mówią wszyscy. No i najważniejsze zawsze jest finansowanie! Bo lobby farmeceutyczne tego chce? Branża wciągnie każde pieniądze. Efekty dla pacjentów są żadne.

Komentuj