Certyfikaty jakości dla pomorskich szpitali. Które lecznice zostały wyróżnione?

Opublikowano: 18 maja 2015 - 18:18 Autor: Medyczne Grono

otrzymał certyfikat jakości potwierdzający bardzo dobrą opiekę nad pacjentem na oddziale ginekologiczno-położniczym, mieszczącym się w Ustce. Taki certyfikat otrzymał również św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie.

szpital-zaspa

Wśród wyróżnionych placówek znalazł się Szpital św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie.

zostały wyróżnione przez firmę GRB z Niemiec certyfikatami potwierdzającymi efektywnie wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem klinicznym w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Audyt został przeprowadzony przez doradcę zewnętrznego, firmę GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH, która cieszy się dużym uznaniem na rynku w Niemczech. Przeprowadzony audyt był pilotażowym projektem, który objął również , który jako pierwszy otrzymał wyróżnienie we wrześniu 2014 roku.

Pracownicy firmy GRB szczegółowo przeanalizowali strukturę organizacyjną oraz przebieg procesów terapeutycznych w codziennej pracy personelu obu szpitali. Pod uwagę wzięto przede wszystkim dziedziny obarczone dużym ryzykiem tj. położnictwo, neonatologia i anestezjologia oraz skontrolowano przestrzeganie zasad higieny. W drodze rozmowy, przeprowadzonych wywiadów z pracownikami oraz poprzez obserwację, zidentyfikowano i oceniono ryzyka związane z opieką nad pacjentem z uwzględnieniem dotychczasowych działań w zakresie zarządzania jakością.

Dzięki systemowi organizacyjnemu opartemu na sieci wzajemnych powiązań pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami technicznymi oraz administracyjnymi przy pełnym wykorzystaniu zasobów rzeczowych i środków pracy można osiągnąć dobrą wydajność szpitala oraz zapewnić pacjentom bezpieczeństwo podczas sprawowania opieki nad nimi. Każdy element w tym systemie wymaga odrębnych uzgodnień.

Wg GRB oba szpitale włożyły ogromny wysiłek w zakresie eliminacji ryzyka oraz wdrożyły odpowiedni system zarządzania w tej dziedzinie. Pozyskane certyfikaty są również potwierdzeniem dbałości o bezpieczeństwo pacjentów.

Wycinki z raportów:

1) Szpital św. Wojciecha ( sp. z o.o.)

Firma GRB – Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH przeprowadziła w marcu 2014 roku w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku analizę bezpieczeństwa i ryzyka. Na podstawie zaleceń zawartych w raporcie ryzyka pracownicy szpitala podjęli konieczne procedury reorganizacyjne, które mają na celu zapobieganie sytuacjom ryzykownym. W ramach ewaluacji skontrolowano w dniu 4 lutego 2015 r. stopień wdrożenia oraz skuteczność ustalonych działań zaradczych. Przeprowadzono moderowaną rozmowę grupową z pracownikami szpitala. jej zakończeniu odwiedzono wybrane miejsca na oddziale, aby sprawdzić, czy zalecenia dotyczące eliminacji ryzyka zostały wprowadzone w życie i łącznie ocenić w rozmowie podsumowującej zainicjowane przez szpital czynności w tym względzie.

Potwierdza się, że Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku podjął szeroko zakrojone działania prewencyjne. Pracownicy szpitala zaangażowali się w proces usprawnienia przebiegu procedur terapeutycznych, przyczynili się do poprawy sposobu prowadzenia dokumentacji i ulepszyli organizację pracy codziennej na oddziale.

2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku (oddział ginekologiczno-położniczy w Ustce)

Firma GRB przeprowadziła w czerwcu 2014 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku analizę bezpieczeństwa i ryzyka na oddziale położniczo-ginekologicznym mieszczącym się w Ustce. Na podstawie zaleceń zawartych w raporcie ryzyka pracownicy szpitala podjęli konieczne procedury reorganizacyjne, które miały na celu zapobieganie sytuacjom ryzykownym. W ramach ewaluacji skontrolowano w dniu 5 lutego 2015 r. stopień wdrożenia oraz skuteczność ustalonych działań zaradczych. Przeprowadzono moderowaną rozmowę z pracownikami szpitala i odwiedzono wybrane miejsca na oddziale, aby sprawdzić, czy zalecenia dotyczące eliminacji ryzyka zostały wprowadzone w życie i łącznie ocenić w rozmowie podsumowującej zainicjowane przez szpital czynności. Potwierdzono, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku podjął szeroko zakrojone działania prewencyjne.

źródło: UMWP

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

1 Komentarz do tej pory.

  1. Gik 31 maja 2015 o 09:41 - Odpowiedz

    Niektore oddzialy sa dobre ale inne fatalne. Certyfikaty powinny dostawac oddzaly i lekaeze tylko.

Komentuj