Kategoria: ‘Dla lekarzy’

9 listopada ruszył nowy program stażowy w obszarze onkologii zainicjowany przez firmę AstraZeneca oraz Institute of Cancer Research w Londynie. Partnerem projektu jest Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii. W ramach procedury konkursowej na początku przyszłego roku wyłoniona zostanie...

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie premiował finansowo te placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które będą...

O profilaktyce zdrowia psychicznego pracowników ochrony zdrowia, w szczególności zapobieganiu wypaleniu zawodowemu będą dyskutować uczestnicy konferencji...