Oddział Kardiologiczny oraz Intensywnej Terapii Kardiologicznej Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku | Medyczne Grono

Na oddziale Kardiologicznym oraz Intensywnej Terapii Kardiologicznej leczeni są pacjenci z zawałami serca, zaburzeniami rytmu, chorobą wieńcową lub...