Po zapoznaniu się  projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

W kontrolowanych szpitalach pacjenci mieli zapewniony dostęp do świadczeń kardiologii inwazyjnej finansowanych ze środków publicznych, a wskaźnik...

Placówki medyczne nie przykładają wystarczającej wagi do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, choć są to dokumenty wpływające...

Ministerstwo Zdrowia przedłożyło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych...

Trwa kampania przed wyborami do parlamentu. Jak zawsze przy takiej okazji ujawniają się reformatorzy niekończącej się reformy służby zdrowia. W...

W Sejmie RP, z inicjatywy grupy posłów PO, zostały podjęte prace nad ustawą o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności...

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej przedstawił szczegółowy plan finansowy na rok 2016. Plan finansowy NFZ pozytywnie został zaopiniowany...

Rada Ministrów przyjęła wczoraj (21 lipca br.) projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw,...

Zarząd Województwa Pomorskiego skierował pod obrady sejmiku projekt uchwały o połączeniu spółek: Copernicus Podmiot Leczniczy oraz Wojewódzkiego...

Zmieniająca się sytuacja demograficzna i starzenie się europejskich społeczeństw skłania rządy, od Lizbony po Wilno, do przewartościowania roli...