Trwa kampania przed wyborami do parlamentu. Jak zawsze przy takiej okazji ujawniają się reformatorzy niekończącej się reformy służby zdrowia. W...

W Sejmie RP, z inicjatywy grupy posłów PO, zostały podjęte prace nad ustawą o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności...

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej przedstawił szczegółowy plan finansowy na rok 2016. Plan finansowy NFZ pozytywnie został zaopiniowany...

Rada Ministrów przyjęła wczoraj (21 lipca br.) projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw,...

Zarząd Województwa Pomorskiego skierował pod obrady sejmiku projekt uchwały o połączeniu spółek: Copernicus Podmiot Leczniczy oraz Wojewódzkiego...

Zmieniająca się sytuacja demograficzna i starzenie się europejskich społeczeństw skłania rządy, od Lizbony po Wilno, do przewartościowania roli...

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy to skuteczna strategia wspierania rozwoju każdej firmy. Działania takie przynoszą wymierne...

Jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, przekształcenie szpitali samorządowych w spółki niewiele zmieniło na rynku usług leczniczych. Wbrew społecznym...