Andrzej Kobylarz

Kategoria: ‘Wydarzenia’

Zarząd Województwa Pomorskiego skierował pod obrady sejmiku projekt uchwały o połączeniu spółek: Copernicus Podmiot Leczniczy oraz Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Jednocześnie została ona skierowana do zaopiniowania przez związki zawodowe oraz będzie przedmiotem prac komisji sejmikowych....

Przez trzy najbliższe dni – od czwartku 25 czerwca do soboty 27 czerwca organizowany jest w Gdańsku Europejski Kongres Medyczny. To największe tego...

26-27 czerwca w w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się XIV spotkanie Po ASCO, podczas którego Polscy lekarze przedstawią prezentowane...

Do 30 czerwca w Urzędzie Miasta Sopotu można oglądać wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie plastycznym pod hasłem „Warto pomagać”...

W sobotę, 20 czerwca 2015 roku na granicy Gdańska i Sopotu odbędą się ćwiczenia ratowników wodnych. Weźmie w nich udział kilka jednostek z województwa...

Bezpłatne badanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, nauka samobadania piersi, porady jak rzucić palenie, nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,...

Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski zachęca do udziału w konferencji „Aktywni dla serca – Zdrowie i Bezpieczeństwo Ludzi Aktywnych”, która odbędzie...

O profilaktyce zdrowia psychicznego pracowników ochrony zdrowia, w szczególności zapobieganiu wypaleniu zawodowemu będą dyskutować uczestnicy konferencji...

Przejażdżki smoczymi łodziami, kajakami i łódkami solarnymi, nauka pierwszej pomocy, pokazy ratownictwa wodnego WOPR z udziałem psów ratowniczych...

Przeniesiony na początku miesiąca ze Szpitala Św. Wincentego a Paulo do Szpitala Morskiego im. PCK Oddział Okulistyczny został właśnie otwarty. Na...