O profilaktyce zdrowia psychicznego pracowników ochrony zdrowia, w szczególności zapobieganiu wypaleniu zawodowemu będą dyskutować uczestnicy konferencji...