Połączone posiedzenie trzech komisji sejmowych* debatowało w środę 22 lutego nad tak zwaną ustawą o „sieci szpitali”. Projekt regulacji –...

Business Centre Club nie kwestionuje przedstawionej idei tworzenia sieci szpitali. Zwracamy jedynie uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów gwarantujących...