Minister Zdrowia wydał zarządzenie, na mocy którego zostanie powołany Zespół do  spraw opracowania projektu założeń, które umożliwią sporządzenie...