Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Jackowi Namieśnikowi

Opublikowano: 23 listopada 2015 - 11:12 Autor: Medyczne Grono

Mam zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Jackowi Namieśnikowi, która odbędzie się 25 listopada 2015r. o godz. 12.00 w – Wrzeszcz, Al. Zwycięstwa 41/42.

namiesnik

Podczas uroczystości wygłosi okolicznościowy wykład pt. “Moja przygoda z chemią analityczną”.

Prof. Jacek Namieśnik – życiorys

Urodził się w Mogilnie w 1949r., maturę zdał w 1967r. w I LO w Inowrocławiu. Od roku 1967 związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W roku 1978 uzyskał stopień naukowy doktora. Praca habilitacyjna dotyczyła badań procesu wzbogacania lotnych organicznych zanieczyszczeń powietrza w pułapkach sorpcyjnych i w 1985 roku zakończyła się kolokwium habilitacyjnym. Tytuł naukowy profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w 1996roku. W ciągu 43 lat pracy naukowej wypromował 57 ( do końca 2014r.) doktorów. Do tej pory 13 osób z tej grupy uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 4 osoby tytuł naukowy profesora. Jest autorem lub współautorem ponad 630 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Sumaryczna wartość liczbowa współczynnika oddziaływania czasopism, w których te prace ukazały się wynosi IF 1673. Prace były 6456 razy cytowane przez innych autorów, a wartość liczbowa indeksu Hirscha wynosi h=40.

Od 1995 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej. Pełnił funkcje Prodziekana (1990 – 1996) oraz Dziekana Wydziału Chemicznego PG (1996-2002 oraz 2007 – 2012). Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN od pięciu kadencji, a przez dwie ostatnie (od 2007) pełni funkcję jego przewodniczącego.

Profesor Jacek Namieśnik jest laureatem licznych nagród i odznaczeń. Warto wymienić chociażby tych kilka ważniejszych, jak Medal im. Wiktora Kemuli (2007), Medal im. J. Śniadeckiego (2012), stypendium profesorskie w ramach programu MISTRZ przyznane przez FNP, nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii środowiska (2008), czy nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcie w kształceniu kadr (2012) i wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa (2015). Prof. Jacek Namieśnik uzyskał oraz wysokie odznaczenia państwowe KK i KO OOP.

25 czerwca 2015r. uchwałą Senatu, została nadana Panu Profesorowi godność tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Badania prowadzone przez zespół naukowy Prof. Jacka Namieśnika mają charakter badań interdyscyplinarnych ukierunkowanych zarówno na opracowanie nowych rozwiązań metodycznych i aparaturowych w zakresie analityki śladów w tym głównie analityki zanieczyszczeń środowiska oraz żywności, jak i wprowadzenia tych rozwiązań do praktyki analitycznej i technologicznej.

W obszarze zainteresowań naukowych Prof. Jacka Namieśnika leży również zagadnienie losu środowiskowego farmaceutów i poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych i aparaturowych do badań procesu transportu, [przemian fizyko – chemicznych i metabolizmu związków wykazujących aktywność biologiczną.

Prof. Jacek Namieśnik od 30 lat współpracuje z przedstawicielami kilku zespołów naukowych z Wydziału Farmaceutycznego GUMed, czego efektem są opracowania książkowe oraz liczne prace naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach. Pięć osób, które realizowały swoja pracę doktorską w Katedrze kierowanej przez Prof. J. Namieśnika są zatrudnione w charakterze nauczycieli akademickich w różnych jednostkach organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

O autorze
Medyczne Grono

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

2 komentarze do tej pory.

  1. Ada 30 listopada 2015 o 21:34 - Odpowiedz

    Gratulacje Panie Profesorze!!!!!

  2. Karol 30 listopada 2015 o 21:38 - Odpowiedz

    Znam pana profesora osobiście. Gratulacje i bardzo się cieszę. Pozdrawiam.

Komentuj