Dotacje celowe dla pomorskich szpitali

Opublikowano: 19 października 2016 - 17:03 Autor: Medyczne Grono

Szpitale w Pucku i Gdyni otrzymają dodatkowe środki na rozwój. Łącznie będzie to ponad 4,5 mln zł.

Dotacje celowe dla pomorskich szpitali

, wicepremier, minister rozwoju i finansów, na wniosek wojewody pomorskiego, podjął 14 października br. decyzję o zapewnieniu finansowania, na łączną kwotę ponad 4,5 mln złotych, z budżetu państwa poniższych zadań: „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez budowę łącznika z dwiema windami w Szpitalu Puckim sp. z o. o.”, realizowanego jako zadanie własne przez Powiat Pucki, do którego finansowania właściwym dysponentem części budżetowej jest . W limicie ustalony na te cel w ustawach budżetowych na lata 2016-2017 uwzględnione zostaną środki w wysokości 1 041 219 zł; z tego 60 270 zł w 2016 r., a 980 949 w roku 2017.

„Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem”, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o. o., realizowanego jako zadanie własne przez Samorząd Województwa Pomorskiego do którego finansowania właściwym dysponentem części budżetowej jest wojewoda pomorski. W limicie ustalony na te cel w ustawach budżetowych na lata 2016-2017 uwzględnione zostaną środki w wysokości 3 485 000 zł; z tego 1 325 000 zł w 2016 r., a 2 160 000 w roku 2017.

Maksymalny udział dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań nie może stanowić więcej niż 50% jego wartości w całym okresie realizacji inwestycji, w tym także w każdym roku budżetowym, którego dotyczy zapewnienie finansowania ze środków budżetu państw.

O autorze
Medyczne Grono

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj