Andrzej Kobylarz

Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności...

Wygląda na to, że rząd premier Beaty Szydło abdykuje wobec osób niepełnosprawnych. Jest odpowiedź na petycję w sprawie zrównania kwoty renty socjalnej...