Gmina Miasta Sopotu na podstawie Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych art. 9a i art. 9b. zakupiła w SP ZZOZ Miejskiej...

Business Centre Club nie kwestionuje przedstawionej idei tworzenia sieci szpitali. Zwracamy jedynie uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów gwarantujących...

O sukcesach, ale także problemach i wyzwaniach stojących przed pomorską służbą zdrowia – mówi Hanna Zych-Cisoń, Członek Zarządu Województwa...