Andrzej Kobylarz

Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności...

Nowy rząd rządzi już od ponad roku. Jednak wciąż brak jest jakiejkolwiek zmiany sytuacji dorosłych niepełnosprawnych. Czy jest dla nich jakakolwiek...

Wygląda na to, że rząd premier Beaty Szydło abdykuje wobec osób niepełnosprawnych. Jest odpowiedź na petycję w sprawie zrównania kwoty renty socjalnej...