Andrzej Kobylarz

Uczucie zmęczenia, bóle głowy, kości i stawów, problemy z koncentracją, obfite pocenie czy obniżone libido, to tylko niektóre symptomy, które...

Wodziłem wzrokiem za długopisem lekarki wypisującej na druku moje nazwisko – Styrczula i diagnozę – „rak”. Miałem wrażenie, że oglądam...

Minister zdrowia powołał zespół do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji w zakresie wykonywania działalności leczniczej. Zespół...