leczenie | Medyczne Grono

Wodziłem wzrokiem za długopisem lekarki wypisującej na druku moje nazwisko – Styrczula i diagnozę – „rak”. Miałem wrażenie, że oglądam...

Minister zdrowia powołał zespół do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji w zakresie wykonywania działalności leczniczej. Zespół...