Neurologia i psychiatria – liczy się czas

Opublikowano: 22 czerwca 2018 - 10:59 Autor: Medyczne Grono

Druga edycja projektu „ i psychiatria liczy się czas” – to edukacyjna inicjatywa, którą podejmuje po raz drugi wydawnictwo Medical Media Solutions.

Ponownie hasłem przewodnim tytułu jest „CZAS” i chcielibyśmy by to właśnie on przeprowadził Was przez ważne tematy neurologiczne i psychiatryczne.

Nadal świadomość Polaków na temat profilaktyki chorób neurologicznych jest niewielka

Publikację otwiera wywiad wprowadzający z prof. Jarosławem Sławkiem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, który zaznacza, że rewolucja w neurologii jest naprawdę duża, dysponujemy również szerokim wachlarzem nowoczesnych terapii. Niestety nadal brakuje tego by to właśnie pacjent stał się aktywnym podmiotem w diagnostyce i leczeniu oraz lepiej rozumiał objawy zagrażające jego zdrowiu i życiu.

Temat samej diagnostyki również poruszamy w projekcie, bo czy wiecie jakie jest znaczenie autoprzeciwciał w chorobach neurologicznych? Odpowiedzi na to pytanie szukajcie w merytorycznym materiale Dr n. med. Iwony Kozak-Michałowska, Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju Synevo.

Łączy nas troska o przyszłość pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane (SM) to temat przewodni tytułu Wydawać by się mogło, że nieprzewidywalność, rzuty choroby, rehabilitacja, kwalifikacja do właściwego leczenia to jedyna rzeczywistość pacjentów z SM, tymczasem wielu z nich obecnie leczonych w II linii SM oczekuje i apeluje o wydłużenie skutecznej dla nich terapii. Publikacja jest również wsparciem tych apeli, razem punktujemy korzyści wynikające z potrzeby pozytywnej decyzji przedłużającej leczenie i uświadamiamy, że czas ma tu kluczowe znaczenie. Pokazujemy również, że dziś zaczynamy mówić o ocenie życia chorych wg kryteriów jakości, o poczuciu dobrostanu. To niewątpliwiełączy się z realizacją planów osobistych i zawodowych pacjentów z SM.

Prof. dr hab. n. med. , Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Najważniejszy jest tu czynnik psychologiczny. Jeśli pacjent musi stale się zastanawiać nad losem skutecznej dla niego terapii, to podlega narażaniu na ciągły stres i wpływa to negatywnie na cały proces leczenia.

Dr , Neurolog ze Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie: Apele całego zaniepokojonego środowiska są tu uzasadnione, bo skoro wiemy na podstawie wieloletnich obserwacji i stosowania tej terapii, że pacjent odpowiada na leczenie ponad 5 lat, to nie powinniśmynarażać go teraz na ryzyko zwiększająceczęstotliwość rzutów i doprowadzające kolejno do niepełnosprawności.

, Pacjentka od 7 lat chorująca na SM: Dla mnie – pewnie nie tylko dla mnie – najważniejsza jest stabilność. Stwardnienie rozsiane to zmienność i niepewność. Nie wiadomo, co będzie nie tylko za rok, ale nawet za tydzień, jutro. Czy nie zacznie mrowić, boleć, nie zabierze wzroku, siły, równowagi.

, Przewodniczący Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego: Od dawna mówi się, że jedynym ograniczeniem powinna być skuteczność leczenia. Jeśli lek działa – kontynuujemy terapię.

,Prezes Fundacji SM-WALCZ O SIEBIE: W leczeniu stwardnienia rozsianego, wszystkie podejmowane działania są nakierowane na zahamowanie postępu choroby, by utrzymać pacjentów jak najdłużej w dobrej sprawności.

,Pacjent: Mam nadzieję, że poprzez moją postawę przekazuję, zwłaszcza nowo zdiagnozowanym, ale i zdrowym ludziom, że z ciężką chorobą można a nawet trzeba pięknie i godnie żyć. To ŻYCIE należy się nam wszystkim. Bez względu na to z jakimi trudnościami przyszło nam się mierzyć.

Prof. Mariusz Stasiołek, Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Ze względu na różnorodność możliwych objawów, a takżemnogość potencjalnych przyczyn ich występowania, interdyscyplinarne podejście do pacjenta podejrzewanego o chorobę demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest częstojuż na etapie diagnostyki, ale również na kolejnych etapach opieki.

Psychiatria wymaga atencji całego systemu i środowiska

W publikacji punktujemy zagadnienia opieki psychiatrycznej nad pacjentami. Zwiększające się rozpowszechnienie niektórych zaburzeń psychicznych nakłada się na kolejne zagrożenie, które związane jest z utrudnionym dosteępem do opieki psychiatrycznej, wynikającymmiędzy innymi z niewystarczającej liczby placówek psychiatrycznych, które nie zawsze są zlokalizowane w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta.– w kampanii wybrzmiewa bardzo ważny głos Prof. dr hab. n. med. Marcina Wojnara, Kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrycznej w Warszawie.

Do rozmowy zaprosiliśmy również Dr n. med. Grzegorza Goryszewskiego, Prezesa Grupy Allenort. Wywiad okazał się bardzo inspirujący, pokazuje jakie wartości powinny przyświecać zorganizowaniu właściwej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi. Kompleksowość, odpowiedzialność, etyka zawodowa to hasła przewodnie naszej rozmowy. Tam, gdzie występuje relacja lekarz-pacjent, gdzie mamy do czynienia z osobami chorymi zawsze powninna wysteępować duża odpowiedzialność. – mówi nam Dr n. med. .

Zapraszamy Was również do materiału Joanny Chatizow, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji, która po raz kolejny wspiera nasze działania – edukuje, uświadamia i tłumaczy, dlaczego nie możemy dać się zwariować i jakim zagrożeniem jest współcześnie depresja.

Zapraszamy Was do lektury wszystkich materiałów, wersję online publikacji specjalnie dla Was udostępniamy pod linkiem: http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2018/06/Neurologia-i-Psychiatria-liczy-się-czas_czerwiec-2018.pdf

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj