Defibrylatory w pomorskich pociągach

Opublikowano: 13 października 2016 - 07:23 Autor: Medyczne Grono

Ratujące życie defibrylatory w każdym z ponad 50 pociągów Województwa Pomorskiego.

defibrylator

Samorząd województwa pomorskiego zakupił do swoich 51 pojazdów kolejowych przenośne defibrylatory AED, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie pomocy podróżnym z nagłym zatrzymaniem krążenia. Wszystko to dzięki realizowanemu przez Województwo Pomorskie projektowi pt. „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”, współfinansowanemu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w ramach którego udało się zakupić ten cenny sprzęt.

Zakup defibrylatorów to koszt ponad 300 tysięcy złotych, z czego 85% dofinansowania pochodzi z funduszy szwajcarskich. Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Przedmiotowe urządzenia są bardzo proste w obsłudze, z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci, z wbudowaną funkcją instruktażu dla osoby udzielającej pomocy w czasie trwania akcji ratowniczej. Zakupione urządzenia są całkowicie bezpieczne zarówno dla poszkodowanego, jak i osoby ratującej życie, gdyż posiadają funkcję wykonania defibrylacji na mokrej i metalowej powierzchni. Ponadto w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów wzięło 60 kierowników pociągów zatrudnionych przez przewoźników kolejowych. Powstał także film instruktażowy, będący swoistą instrukcją udzielania pierwszej pomocy z użyciem AED, który będzie prezentowany podróżnym na wyświetlaczach w pociągach.

Kierując się wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. efektywna, skoordynowana reakcja ludzi jest kluczowym czynnikiem w poprawie przeżywalności w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Właśnie dlatego środki transportu publicznego, pojazdy szynowe oraz dworce kolejowe, są jednymi z pierwszych miejsc, gdzie powinny być montowane urządzenia ratujące życie, tj. defibrylatory AED.

Wczesne użycie defibrylatora, co potwierdzają badania naukowe – powoduje znaczne zwiększenie wskaźnika przeżyć. Jeżeli defibrylacja wykonana zostanie w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta nawet do 75%. Mając na uwadze liczbę pasażerów – jest ich rocznie ok 46,5 mln (dane za 2015 r.), którzy korzystają z pociągów województwa, defibrylator jest bardzo dobrym rozwiązaniem w niesieniu pomocy w pojeździe kolejowym w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

źródło: UMWP

O autorze
Medyczne Grono

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj