Publicystyka | Medyczne Grono - Part 3

Kategoria: ‘Publicystyka’

Z zaniepokojeniem przyjmujemy informacje dotyczące zamiaru wprowadzenia zakazu reklamy leków bez recepty i suplementów diety. W naszej ocenie są to propozycje sprzeczne z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej oraz z prawem unijnym. Zmiany, o których mowa powyżej, będą niekorzystne...

Nowy rząd rządzi już od ponad roku. Jednak wciąż brak jest jakiejkolwiek zmiany sytuacji dorosłych niepełnosprawnych. Czy jest dla nich jakakolwiek...

Zwiększanie nakładów na świadczenia zdrowotne i tworzenie kolejnych programów nie przynosi oczekiwanych efektów: kolejki pacjentów do lekarzy nie...

Mija rok sprawowania przez Konstantego Radziwiłła stanowiska ministra zdrowia. W tym czasie zostało podjętych szereg działań w obszarze ochrony zdrowia....

Business Centre Club nie kwestionuje przedstawionej idei tworzenia sieci szpitali. Zwracamy jedynie uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów gwarantujących...

Według analizy przeprowadzonej na potrzeby raportu „Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2016” najbardziej sprawnymi systemami ochrony zdrowia mogą...

Aż jedna trzecia pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu trafia do szpitali nieposiadających oddziałów udarowych i leczona jest w oddziałach neurologicznych...

Niektórym grupom zależy na tym, aby marihuana medyczna była legalna i wydawana na receptę. Temat znów podzieli i tak już podzieloną scenę polityczną. Marihuana...

Podczas ciszy, w naszych myślach wychodzą z nas rzeczy, o których nie mamy pojęcia i często chcielibyśmy o nich zapomnieć. To właśnie w trakcie...

Po zapoznaniu się  projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...